TREA update

ประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในหัวข้อ “การปรับตัวของผู้ประกอบการต่อเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย”

นายแพทย์สมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม  (อุปนายกสมาคมฯ) เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ในหัวข้อ “การปรับตัวของผู้ประกอบการต่อเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย” เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุ