TREA update

พิธีเปิดตัวสมาคมอสังหาริมทรัพย์ฉะเชิงเทรา

  คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ (นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย) พร้อมด้วย นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูมิภาค และกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีในงานเปิดตัว "สมาคมอสังหาริมทรัพย์ฉะเชิงเทรา" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13