แวดวงข่าวการเงิน

GDP เข็มทิศอสังหาฯ 6 แสนล้าน จี้รัฐกระตุ้นเศรษฐกิจ

จากแนวโน้มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย (GDP) ถูกหลายปัจจัยกดดัน ทั้งทิศทางเศรษฐกิจโลก เงินบาทแข็งค่า การส่งออกทรุด และจำนวนนักท่องเที่ยวในประเทศขยายตัวตํ่าลง ส่งผลหลายสถาบัน รวมถึงคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน