เสวนา เรื่อง "กรุงเทพจตุรทิศ : อสังหาฯ ฝ่าคลื่นเศรษฐกิจ วิกฤตินี้ยาวแค่ไหน...?"

  23 September - 23 September 2020

  09:30 - 12:00 น.

  ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 12 อาคารไทยซีซี ถ.สาทรใต้

เสวนา เรื่อง "กรุงเทพจตุรทิศ : อสังหาฯ ฝ่าคลื่นเศรษฐกิจ วิกฤตินี้ยาวแค่ไหน...?"

สถานที่จัดสัมมนา : ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 12 อาคารไทยซีซี ถ.สาทรใต้