ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Property
  • News
  • Education
  • Tips

ข่าวอสังหาริมทรัพย์

อ่านข่าวเพิ่ม

สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย สมาคมอาคารชุดไทย และสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร เข้าพบคุณอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมมอบเงินบริจาคจำนวน 500,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน

สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย สมาคมอาคารชุดไทย และสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร เข้าพบคุณอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมมอบเงินบริจาคจำนวน 500,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 เวล

แถลงการจัดงานประชุมนานาชาติ IRC : International Realtor Conference 2017 "Asia Pacific : The Engine for Global Growth" 

ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน พร้อมแถลงการจัดงานประชุมนานาชาติ IRC : International Realtor Conference 2017 "Asia Pacific : The Engine for Global Growth" 

อสังหาฯ - โรงพยาบาลชิงตลาดสูงวัย 5 หมื่นล้าน

ธุรกิจอสังหาฯ-โรงพยาบาล สบช่องไทยเข้าสู่สังคมสูงวัย เล็งลงทุนโปรเจคบ้านพักเจาะกลุ่มกำลังซื้อสูง จ่อผุดโครงการทำเลกรุงเทพฯ-เมืองท่องเที่ยว

Our Members

แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : ชั้น 16 อาคารสิริภิญโญ 475 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 1168/109 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น 36 ถ.พระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

CelEngineer

Headoffice : 1858/13-14 5th Nation Tower, Bangna-Trad Rd., Bangna, Bangkok 10260, THAILAND.

อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 898 ชั้น 5 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Real Estate Library

คุณศานนท์ หวังสร้างบุญ - One Again Hostel

ดาวน์โหลดข้อมูล

ผศ.ดร. กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์ - ภาควิชาเคหการ จุฬาฯ

ดาวน์โหลดข้อมูล

คุณวิภาวี คุณาวชยานนท์ - Design for Disasters

ดาวน์โหลดข้อมูล

คุณธีรภัทร เจริญสุข - คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์มติชน

ดาวน์โหลดข้อมูล

คุณไผท ผดุงถิ่น : Builk Asia

ดาวน์โหลดข้อมูล

เป้าหมายสมาคมฯ / พันธกิจ

1.ประสานงานและให้ความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อเสริมสร้างมาตรฐานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ

2.ขยานฐานและสร้างความสัมพันธ์ในหมู่สมาชิกเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์

3.ให้บริการวิชาการแก่มวลสมาชิก โดยใช้องค์ความรู้จากผู้มีประสบการณ์ และมีคุณูปการในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

4.พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อให้สมาชิกใช้ในการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ รวมถึงการเผยแพร่ต่อสมาชิกและสาธารณะชน