Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
   
 
 
 
 
 
  ข่าวแวดวงอสังหาริมทรัพย์
  การจัดงานสัมมนา-อบรม
  การประชุมสมาคมฯ
  ข่าวกิจกรรมสมาคมฯ
  คลังภาพงานกิจกรรมสมาคมฯ
  งานแสดงสินค้า
  แบบฟอร์มต่างๆ ของอสังหาริมทรัพย์
  ข้อมูลทั่วไป
 
     
 
การจัดงานสัมมนา-อบรม
 
     
 
หลักสูตร "The Next Real #3"


หลักสูตร "The Next Real #3"


อบรมหลักสูตร "The Next Real #3"

หลักสูตรสำหรับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รุ่นใหม่ ประสบการณ์จริงจากนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ

ชั้นแนวหน้าของไทย พร้อมเนื้อหาการเรียนที่จะทำให้เห็นโอกาสใหม่ๆ ด้วยนวัตกรรมล่าสุด

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการหาความรู้ ประสบการณ์ ความสำเร็จ ความผิดพลาด

ของนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รุ่นก่อน ซึ่งเป็นความรู้อันทรงคุณค่าหาไม่ได้จากสถาบันอื่น

หรือตำราทั่วๆ ไป โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้กับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต้นแบบอย่างใกล้ชิด


สนใจหลักสูตร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์. 089-415-3624 , 095-175-2818

E-Mail : info@thenextreal.com

http://www.thenextreal.com