Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
   
 
 
 
 
 
  ข่าวแวดวงอสังหาริมทรัพย์
  การจัดงานสัมมนา-อบรม
  การประชุมสมาคมฯ
  ข่าวกิจกรรมสมาคมฯ
  คลังภาพงานกิจกรรมสมาคมฯ
  งานแสดงสินค้า
  แบบฟอร์มต่างๆ ของอสังหาริมทรัพย์
  ข้อมูลทั่วไป
 
     
 
ข่าวกิจกรรมสมาคมฯ
 
     
 
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 3/2560


คุณชาย ศรีวิกรม์  กรรมการบริหารสมาคมฯ

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 3/2560

จัดโดย ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

เมื่อวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30-16.30 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำนักงานใหญ่ถ.พระราม 9 กรุงเทพฯ