Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
   
 
 
 
 
 
  ผังเมืองและ การใช้ประโยชน์ที่ดิน
  กฎหมายการก่อสร้างและออกแบบ 1
  กฎหมายการก่อสร้างและออกแบบ 2
  ที่ดิน บ้านเดื่ยว ทาวน์เฮาส์ คอนโด
  การบริหารจัดการ
  กฎหมายอสังหาฯ ปรับปรุงเพิ่มเติม
  กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง(1)
  กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง(2)
  กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (3)
 
     
 
ผังเมืองและ การใช้ประโยชน์ที่ดิน

 
ขั้นตอนการขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน
 
File Size : 617 kb
 
แผนภูิมิการใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์โดยสังเขป
 
File Size : 228 kb
 
พระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518
 
File Size : 210 kb
 
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549
 
File Size : 409 kb
 
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2548
 
File Size : 94 kb
 
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ. 2548
 
File Size : 102 kb