ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณชยาวุธ จันทร เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมที่ดิน

11 ตุลาคม 2565

New Event : 10.10.2565


คุณมีศักดิ์ ชุนหรักษ์โชติ  นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย  พร้อมด้วยคุณศุภโชค ปัญจทรัพย์  อุปนายกสมาคมฯ 

คุณโชคชัย บรรลุทางธรรม  คุณธนวัตน์ พูลศิลป์  กรรมการบริหารสมาคมฯ

เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ คุณชยาวุธ จันทร

เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมที่ดิน

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องรับรอง ชั้น 6 กรมที่ดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ (แจ้งวัฒนะ)

 

Share