ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ครั้งที่ 1/2565 และครั้งที่ 1/2566

18 เมษายน 2566

เรียน ท่านสมาชิกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

เรียนเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ครั้งที่ 1/2565 และครั้งที่ 1/2566

ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 17.30-20.30 น.
ณ ห้องวาสนา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอรินถ.พระราม 9 กรุงเทพฯ

พร้อมรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง "มุมมองเศรษฐกิจไทยไตรมาส 2"

โดยสมาชิกประเภทนิติบุคคล สามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมฯ ไม่มี คชจ. บริษัทละ 2 ท่าน

โปรดตอบรับภายในวันที่ 21 เมษายน 66 นี้

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญฯ ได้ที่ 
https://forms.gle/atWnCsKfhv2AZQY17

 

 

Share