ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

Property Insight : โจทย์ใหญ่ฟื้นอสังหาริมทรัพย์  

27 กรกฎาคม 2566

คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์  นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
เข้าร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนา Property Insight : โจทย์ใหญ่ฟื้นอสังหาริมทรัพย์  
จัดโดย บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด
Session ll : บรรยายในหัวข้อ "โอกาส และความท้าทาย ฟื้นอสังหาฯ ไทย"
เมื่อวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น.
ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์

Share