ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 6/2566

26 กรกฎาคม 2566

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 6/2566

เมื่อวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566

เวลา 17.00-21.00 น.

ณ ห้องประชุมสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย 

อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 17

Share