ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมฯ ครั้งที่ 1/2567

30 มกราคม 2567

New Event : 30.1.2567

 

คุณโชคชัย บรรลุทางธรรม

อุปนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

 

เข้าร่วมประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2567

เมื่อวันอังคารที่ 30 มกราคม 2567  เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง (ดินแดง)

 

#สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

#สมาคมแห่งภูมิปัญญา

Share