ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

เออีซี เฮ้ลตี้เซ็นเตอร์แอนด์เนอร์สซิ่งโฮม (A.E.C. Healthy Center and Nursing Home : AEC H&N)

22 มิถุนายน 2560

        เออีซี เฮ้ลตี้เซ็นเตอร์แอนด์เนอร์สซิ่งโฮม เป็นสถานดูแลผู้สูงอายุและดูแลผู้ป่วยพักฟื้นหลังออกจากโรงพยาบาลที่มุ่งเน้นการดูแลแบบองค์รวมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ โดยผู้เชี่ยวชาญในสายอาชีพทางสุขภาพ ในราคาที่สมเหตุสมผล พร้อมโลเคชั่นกลางกรุงเทพฯ ที่เดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สุทธิสาร จะทำให้ลูกหลานและญาติสามารถมาเยี่ยมและแวะเวียนมาหาได้บ่อยๆ ทำให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้นได้รับกำลังใจที่ดี และไม่รู้สึกว่าถูกทอดทิ้ง

เออีซี, เฮ้ลตี้เซ็นเตอร์แอนด์เนอร์สซิ่งโฮม, A.E.C. , AEC H&N, สถานดูแลผู้สูงอายุ, สถานดูแลผู้ป่วย   เออีซี, เฮ้ลตี้เซ็นเตอร์แอนด์เนอร์สซิ่งโฮม, A.E.C. , AEC H&N, สถานดูแลผู้สูงอายุ, สถานดูแลผู้ป่วย

         เออีซี เฮ้ลตี้เซ็นเตอร์แอนด์เนอร์สซิ่งโฮม ให้บริการดูแลผู้สูงอายุและดูแลผู้ป่วยพักฟื้นโดยทีมแพทย์แผนปัจจุบัน และแพทย์ทางเลือก (แผนไทยและแผนจีน) เพื่อให้คนที่คุณรักได้รับการดูแลที่เหมาะสมกับอาการ มีพยาบาล นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักโภชนบำบัด และผู้บริบาลที่ผ่านการฝึกอบรม โดยเฉพาะผู้ป่วยพักฟื้นและผู้สูงอายุที่ต้องการการกายภาพบำบัด ทางเรามีหน่วยกายภาพบำบัดครบวงจร พร้อมสระธาราบำบัดที่สามารถรองรับผู้ต้องการใช้บริการการกายภาพได้หลากหลายรูปแบบ

         นอกจากจะให้การดูแลทางด้านร่างกายแล้ว เออีซี เฮ้ลตี้เซ็นเตอร์แอนด์เนอร์สซิ่งโฮม ยังเน้นการให้การดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้นทางด้านจิตใจอีกด้วย เพื่อช่วยผ่อนคลายความเครียด ความกังวลให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วย กิจกรรมต่างๆ ที่จัดให้มี เช่น การท่องเที่ยวนอกสถานที่ เต้นรำ ร้องคาราโอเกะ เล่นหมากรุก อ่านหนังสือ และอื่นๆ ตามความเหมาะสม

         ด้วยการบริการทั้งหมดนี้ เออีซี เฮ้ลตี้เซ็นเตอร์แอนด์เนอร์สซิ่งโฮม มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้นภายใต้การดูแลจะมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีขึ้น ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการดูแลจากเรา

ห้องพักและราคา
         ที่พักสำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้นของเรามีหลากหลายรูปแบบพร้อมให้บริการทุกท่าน ทั้งห้องพักแบบเดี่ยว ห้องพักคู่ ห้องพักสามเตียงและห้องรวม โดยมีอัตราค่าบริการดังนี้

เออีซี, เฮ้ลตี้เซ็นเตอร์แอนด์เนอร์สซิ่งโฮม, A.E.C. , AEC H&N, สถานดูแลผู้สูงอายุ, สถานดูแลผู้ป่วย

1. ค่าใช้จ่ายข้างต้นครอบคลุมดังนี้
         1.1 ค่าที่พักโปร่งสบาย พร้อมเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำอุ่น
         1.2 ค่าอาหาร 3 มื้อ หรืออาหารทางสายยางทุกมื้อ
         1.3 การดูแลการพยาบาล 24 ชั่วโมง
         1.4 บันทึกรายงานสุขภาพผู้สูงอายุและผู้เข้ารับการดูแลโดยพยาบาลผู้ชำนาญการ
         1.5 บริการซักรีด
2. ค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่ครอบคลุมดังนี้
         2.1 ค่าเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ยา แลป ของใช้ส่วนตัว ของใช้ประจำวัน เช่น วัสดุทำแผล สายดูดเสมหะ น้ำยาต่างๆ แพมเพิส แผ่นรองซับถุงมือ อุปกรณ์การทำแผล และหัตถการพิเศษ
         2.2 ราคานี้ไม่รวมกรณีในรายที่ต้องให้ อาหารทางสายยางและในรายที่มีการ เจาะคอดูดเสมหะ
         2.3 ทีวี ตู้เย็น มีบริการให้เช่า (ฟรี! สำหรับห้องเดี่ยว)

ค่าบริการอื่นๆ
         - ในกรณีที่ผู้สูงอายุต้องการการดูดเสมหะ คิดค่าบริการเพิ่ม 2,000 บาท/เดือน
         - ในกรณีผู้สูงอายุและผู้ป่วยเจาะคอ คิดค่าบริการเพิ่ม 2,000 บาท/เดือน ไม่รวมค่าวัสดุทำแผล สายดูดเสมหะและน้ำยาต่างๆ

เออีซี, เฮ้ลตี้เซ็นเตอร์แอนด์เนอร์สซิ่งโฮม, A.E.C. , AEC H&N, สถานดูแลผู้สูงอายุ, สถานดูแลผู้ป่วย

เออีซี, เฮ้ลตี้เซ็นเตอร์แอนด์เนอร์สซิ่งโฮม, A.E.C. , AEC H&N, สถานดูแลผู้สูงอายุ, สถานดูแลผู้ป่วย

เออีซี, เฮ้ลตี้เซ็นเตอร์แอนด์เนอร์สซิ่งโฮม, A.E.C. , AEC H&N, สถานดูแลผู้สูงอายุ, สถานดูแลผู้ป่วย

เออีซี, เฮ้ลตี้เซ็นเตอร์แอนด์เนอร์สซิ่งโฮม, A.E.C. , AEC H&N, สถานดูแลผู้สูงอายุ, สถานดูแลผู้ป่วย

รายละเอียดการบริการ
         ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้น เออีซี เฮ้ลตี้เซ็นเตอร์แอนด์เนอร์สซิ่งโฮม ให้บริการที่พักฟื้นและการดูแลแบบศาสตร์องค์รวม ที่เน้นการดูแลทั้งทางด้านร่างกายโดยทีมบุคคลากรทางสุขภาพ และการดูแลทางด้านจิตใจ โดยการจัดกิจกรรมสันทนาการที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้นที่เข้าพัก ได้รับการดูแลฟื้นฟูสุขภาพในทุกด้านอย่างเหมาะสม

บริการที่มี ได้แก่
         - บริการห้องพักและการดูแลทางด้านร่างกายสำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้นหลังผ่าตัด โดยทีมบุคลากรทางด้านสุขภาพ ประกอบด้วย แพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์ทางเลือก (แผนไทยและแผนจีน) พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักโภชนบำบัด และผู้บริบาลที่ผ่านการฝึกอบรม
         - การดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้นหลังผ่าตัด และผู้ที่สนใจดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์ทางเลือกโดยแพทย์ทางเลือก แผนไทยและแผนจีน ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ
         - การดูแลกายภาพบำบัดให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้นหลังออกจากโรงพยาบาล
         - การดูแลการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้นทางด้านจิตใจ โดยการจัดกิจกรรมสันทนาการที่หลากหลาย เช่น ดูภาพยนตร์ ฟังเพลง เต้นรำ ร้องคาราโอเกะ เล่นหมากรุก อ่านหนังสือ ท่องเที่ยว ฯลฯ

รูปแบบการให้บริการ
         - พักประจำรายเดือน มีอัตราค่าบริการอยู่ที่ 25,000-42,000 บาท/เดือน
         - พักชั่วคราว/ระยะสั้น (ไม่เกิน 15 วัน) สำหรับสมาชิกมีอัตราค่าบริการที่ 1,200-2,000 บาท/วัน
         - ดูแลระหว่างวัน (Day Care) ดูแลระหว่าง 8.00-17.00 น. สำหรับสมาชิกมีอัตราค่าบริการที่ 1,200 บาท/วัน

บริการจัดส่งผู้ดูแลตามบ้าน
         บริการจัดส่งพนักงานดูแลผู้สูงอายุ และพี่เลี้ยง ตามบ้าน โดยพนักงานที่มีความรู้และผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและการดูแลผู้สูงอายุ และได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ มีอัตราค่าบริการดังนี้
พี่เลี้ยงเด็ก
         ดูแลลูกของท่านอย่างมืออาชีพ ดูแลได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดไปจนถึงเด็กโตโดยพนักงานที่จบจากโรงเรียนบริบาลที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ อาศัยอยู่ประจำกับครอบครัวของนายจ้างหรือมาเช้า - เย็นกลับ ค่าจ้าง เดือนละ 15,000 บาทเป็นต้นไป
คนดูแลเด็ก
         จะอยู่เป็นเพื่อนเด็กในยามที่ผู้ปกครองไม่อยู่บ้าน มีหน้าที่พาเด็กๆเข้านอน ทำอาหารให้เด็กทาน อ่านหนังสือนิทานก่อนนอน เล่นเป็นเพื่อนเด็ก สอนทำการบ้าน ไม่ได้อยู่ประจำกับนายจ้าง ค่าจ้าง ชั่วโมงละ 100 - 300 บาท
พนักงานเฝ้าไข้/ ดูแลผู้สูงอายุ
         พนักงานจบจากโรงเรียนบริบาลที่มีคุณภาพและได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ สามารถดูแลผู้ป่วยพักฟื้นได้ ค่าจ้าง เดือนละ 15,000 บาทเป็นต้นไป หรือวันละ 1,000 บาท
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ/ ผู้บริบาล
         ดูแลทั้งผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวและผู้สูงอายุที่ไม่มีโรคประจำตัวได้ เป็นเสมือนเพื่อนคุยยามลูกหลานไม่อยู่บ้าน หรือพาออกกำลังกายตามวัย ออกเดินเล่นตามสวนหรือห้างสรรพสินค้า อีกทั้งพนักงานยังสามารถนวดเพื่อผ่อนคลายได้อีกด้วย ค่าจ้าง เดือนละ 15,000 บาทเป็นต้นไป หรือวันละ 1,000 บาท

เออีซี, เฮ้ลตี้เซ็นเตอร์แอนด์เนอร์สซิ่งโฮม, A.E.C. , AEC H&N, สถานดูแลผู้สูงอายุ, สถานดูแลผู้ป่วย

สิ่งอำนวยความสะดวก
สระธาราบำบัด
         สระธาราบำบัด เพื่อการทำกายภาพและออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ และผู้ที่ต้องการฟื้นฟูร่างกาย ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ
แผนกกายภาพบำบัด
         การกายภาพบำบัดสำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้นหลังออกจากโรงพยาบาล โดยนักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัดที่มีประสบการณ์
ศาสตร์ทางเลือก (นวดไทย/ ฝังเข็มแผนจีน)
         นวดผ่อนคลาย นวดแก้อาการ ฝังเข็ม โดยแพทย์ทางเลือกผู้ชำนาญการ
ที่ออกกำลังกาย
         ที่ออกกำลังกาย และฝึกความยืดหยุ่น เพื่อสร้างเสริมกล้ามเนื้อและความแข็งแรงให้แก่ผู้ที่เข้าพัก
ห้องกิจกรรม
         ห้องกิจกรรมสันทนาการสำหรับผู้เข้ารับการบริการ กิจกรรมต่างๆ ที่จัดให้มี เช่น หมากรุก ดูภาพยนตร์ ร้องราคาโอเกะ เต้นรำ อ่านหนังสือ และอื่นๆ
ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ
         เปิดให้บริการอาหารเพื่อสุขภาพ ที่เหมาะกับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น และผู้ที่ต้องการรักษาสุขภาพ

เออีซี, เฮ้ลตี้เซ็นเตอร์แอนด์เนอร์สซิ่งโฮม, A.E.C. , AEC H&N, สถานดูแลผู้สูงอายุ, สถานดูแลผู้ป่วย

สถานที่ตั้งและรายละเอียดการติดต่อ
เออีซี เฮ้ลตี้เซ็นเตอร์แอนด์เนอร์สซิ่งโฮม 
17 ซอยลาดพร้าว 64 แยก 6 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง, กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์.(แฟกซ์): 02-530-2199
มือถือ: 061-707-1555, 090-004-6331
E-mail: aecnursinghome.th@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/aec.nursinghome

ขอบคุณข้อมูลจาก: www.aecnursinghomethailand.com 

Share