ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

ภัสรพิบาลเนอสซิ่งโฮม (Passarapiban Nursinghome)

22 มิถุนายน 2560

         ภัสรพิบาลเนอสซิ่งโฮม เป็นสถานพยาบาลประเภทผู้ป่วยเรื้อรัง ตั้งอยู่ในทำเลที่ร่มรื่น มีสวนสนามหญ้าเป็นธรรมชาติเหมือนอยู่ที่บ้านของตนเอง มีบริการอื่นๆ ประกอบดังนี้
         - มีทีมแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ ดูแลตลอดเวลา
         - มีอุปกรณ์ทางการเเพทย์ที่ทันสมัย พร้อมช่วยอำนวยความสะดวกและช่วยในยามฉุกเฉิน
         - ทีมงานด้านโภชนาการและพยาบาล ดูแลด้านอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ รวมทั้งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย และที่นอนอย่างถูกต้องถูกหลักสุขอนามัย
         - ห้องพักสะอาด มีอากาศถ่ายเทสะดวก พร้อมเครื่องปรับอากาศ
         - กิจกรรมกายภาพบำบัด สันทนาการ อื่นๆตามวาระ
         - อุปกรณ์อำนวยความสุขสบาย ในบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเอง

ภัสรพิบาลเนอสซิ่งโฮม, ภัสรพิบาล, Passarapiban, Nursinghome   ภัสรพิบาลเนอสซิ่งโฮม, ภัสรพิบาล, Passarapiban, Nursinghome   ภัสรพิบาลเนอสซิ่งโฮม, ภัสรพิบาล, Passarapiban, Nursinghome

กายภาพบำบัดผู้ป่วยในภัสรพิบาลเนอสซิ่งโฮม
         บริการโดยบุคคลากรทางกายภาพบำบัด ที่มีความชำนาญเฉพาะทาง เพียบพร้อมด้วยประสบการณ์ เครื่องมือที่ทันสมัย สถานที่สะดวกสบาย มุ่งเน้นการบริการรักษาดูแลผู้สูงอายุ ป้องกันและฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยให้บริการรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคทางระบบต่างๆ ดังนี้
         1. โรคทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ได้แก่ ผู้ป่วยกลุ่มอาการปวดต่างๆ เช่น ปวดคอ, เข่า, หลัง, หัวไหล่, ปวดกล้ามเนื้อ, ภาวะการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา การเคลื่อนไหวผิดปกติที่สามารถแก้ไขได้ อาการชาตามส่วนต่างๆ ที่ไม่ได้มีสาเหตุจากเบาหวาน รวมทั้งอาการอื่นๆ เช่น ปวดศีรษะ เวียนศีรษะเป็นต้น
         2. โรคทางระบบประสาท ได้แก่ ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต พาร์กินสัน เป็นต้น
         3. โรคทางระบบทรวงอก ช่วยร่อนระบายเสมหะออกจากปอด ฟื้นฟูสมรรถภาพการหายใจ

ภัสรพิบาลเนอสซิ่งโฮม, ภัสรพิบาล, Passarapiban, Nursinghome   ภัสรพิบาลเนอสซิ่งโฮม, ภัสรพิบาล, Passarapiban, Nursinghome   ภัสรพิบาลเนอสซิ่งโฮม, ภัสรพิบาล, Passarapiban, Nursinghome

ลักษณะการทำงาน
         งานกายภาพบำบัดเป็นงานที่มุ่งเน้นการตรวจประเมินเพื่อค้นหาปัญหาที่มีความสอดคล้องกับอาการของผู้ป่วย และหาวิธีการแก้ไข โดยมีขั้นตอนดังนี้
         1. รวบรวมข้อมูลของปัญหา
         2. ตรวจร่างกาย และตั้งสมมติฐาน
         3. สรุปปัญหาจากการค้นหา
         4. ให้การรักษาที่สอดคล้องกับปัญหา

กิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ 
         นันทนาการสำหรับผู้สูงอายุเป็นการกระทำกิจกรรมยามว่าง เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจหรือเพื่อความบันเทิง โดยอาจกระทำคนเดียวหรือเป็นหมู่คณะก็ได้ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจ โดยเหตุที่ผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของระบบการทำงานในร่างกาย
         ดังนั้น กิจกรรมนันทนาการที่จะจัดขึ้นสำหรับผู้สูงอายุ จึงควรคำนึงถึงการให้โอกาสผู้สูงอายุมี ส่วนร่วมให้มากที่สุด เพื่อช่วยให้ร่างกายมีความแข็งแรงสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา และยืดอายุการเจ็บป่วยออกไป

ภัสรพิบาลเนอสซิ่งโฮม, ภัสรพิบาล, Passarapiban, Nursinghome   ภัสรพิบาลเนอสซิ่งโฮม, ภัสรพิบาล, Passarapiban, Nursinghome   ภัสรพิบาลเนอสซิ่งโฮม, ภัสรพิบาล, Passarapiban, Nursinghome

สถานที่ตั้งและรายละเอียดการติดต่อ
ภัสรพิบาล เนอสซิ่งโฮม จำกัด
185 ซอยลาดพร้าว 71 (แยกสังคมสงเคราะห์ 5) ถนนลาดพร้าว แขวงสะพานสองเขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310
เบอร์โทรศัพท์: 081-926-1100, 081-312-7686, 02-538-7458
Email: passarapiban@nursinghome.co.th

ขอบคุณข้อมูลจาก: www.nursinghome.co.th

Share