ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชม โครงการขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ ‘Khon Kaen Smart City’

05 กรกฎาคม 2560

         เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ได้มาปฏิบัติราชการ ณ จังหวัดขอนแก่น เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมืองอัจฉริยะ, โครงการขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ, Khon Kaen Smart City , ขอนแก่น, เมืองอัจฉริยะ

         พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8 ด้าน ประกอบด้วย ผลงานด้านเกษตรและอาหาร, ผลงานวิจัยด้านสุขภาพ, ผลงานวิจัยด้านวัสดุและพลังงานในอนาคต, ผลงานวิจัยด้าน Education for all, ผลงานวิจัยด้าน Bio economy ,ผลงานวิจัยด้านนวัตกรรม ICT, โครงการขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ Khon Kaen Smart City และอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) รวมทั้งสิ้นกว่า 39 โครงการวิจัย โดยมีผู้ที่สนใจจากทั้ง 20 จังหวัดภาคอีสานเข้าร่วมรับฟังนโยบายของรัฐบาลรวมกว่า 5,000 คน

เมืองอัจฉริยะ, โครงการขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ, Khon Kaen Smart City , ขอนแก่น, เมืองอัจฉริยะ

         โอกาสนี้ นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้เป็นตัวแทน นำเสนอโครงการระบบขนส่งมวลชน LRT สายเหนือ-ใต้ (สำราญ-ท่าพระ) ระยะทาง 22.6 กิโลเมตร ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้ให้ความสนใจ พร้อมทั้งกล่าวว่า ต้องหาทางทำให้ได้ และพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่

เมืองอัจฉริยะ, โครงการขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ, Khon Kaen Smart City , ขอนแก่น, เมืองอัจฉริยะ

         นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยังได้ทดลองนั่งรถขนส่งมวลชนภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Smart Transit หรือ KST ที่ให้บริการฟรีแก่นักศึกษา บุคลากร หรือผู้มาติดต่อราชการในมหาวิทยาลัย และได้ทดลองนั่งรถโดยสาร Smart Bus ขอนแก่นซิตี้บัส พร้อมทั้งได้ทดลองชำระค่าโดยสารโดยการใช้บัตรไดโน่บัส RFID อีกด้วย

เมืองอัจฉริยะ, โครงการขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ, Khon Kaen Smart City , ขอนแก่น, เมืองอัจฉริยะ

เมืองอัจฉริยะ, โครงการขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ, Khon Kaen Smart City , ขอนแก่น, เมืองอัจฉริยะ

เมืองอัจฉริยะ, โครงการขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ, Khon Kaen Smart City , ขอนแก่น, เมืองอัจฉริยะ

ขอบคุณที่มาจาก: www.smartgrowththailand.org

Share