ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

5 วิธีสร้างธุรกิจด้วย Community Mall ให้เด่นดัง ทำกำไรได้ดี!

06 กรกฎาคม 2560

         ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราจะเห็นแหล่งการค้าในลักษณะของคอมมูนิตี้มอลล์เกิดขึ้นจำนวนมาก โดยลักษณะเฉพาะตัวของคอมมูนิตี้มอลล์นั้นจะเป็นการค้าปลีกที่รองรับคนในชุมชนโดยรอบ หรือคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในย่านนั้น รัศมีประมาณ 5 กิโลเมตร ขณะที่การออกแบบจะผสมผสานระหว่างพื้นที่เปิดโล่ง กับตัวอาคารเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาคาร 2 - 3 ชั้น มีทางเข้า - ออกโครงการง่าย ส่วนสินค้าและบริการ มุ่งตอบความต้องการชีวิตประจำวันเป็นหลัก 

Community Mall, สร้างธุรกิจด้วย Community Mall , ธุรกิจคอมมูนิตี้มอลล์

         แน่นอนว่าการลงทุนในคอมมูนิตี้มอลล์เป็นเทรนด์ที่น่าสนใจเพราะไม่ต้องใช้พื้นที่มากนัก การลงทุนก็น้อยกว่าเมื่อเทียบกับห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ แต่ภาพที่เราเห็นในหลายปีที่ผ่านมาคือบางแห่งเปิดตัวแล้วอยู่รอดในขณะที่อีกหลายแห่งเปิดตัวมาแต่อยู่ไม่ได้ 

         www.ThaiSMEsCenter.com มองว่าปัจจัยสำคัญของการลงทุนในคอมมูนิตี้มอลล์ไม่ใช่แค่มีเงินหรือมีที่ดินก็จะประสบความสำเร็จได้จำเป็นที่ต้องมีปัจจัยสำคัญซึ่งเราก็รวบรวมมาเป็น 5 ข้อสำคัญให้คนที่สนใจในการลงทุนประเภทนี้ได้เก็บไว้เป็นข้อมูลศึกษาเพื่อให้การลงทุนนั้นเกิดประสิทธิภาพได้อย่างสูงสุด 

1. Location 
         Community Mall ต้องอยู่ในทำเลดีเท่านั้น ดังนั้น ต้องศึกษาทำเลโซนนั้นๆ ก่อนว่าความหนาแน่นของชุมชนและประชากรโดยรอบทำเลที่จะสร้างโครงการเป็นอย่างไร ทั้งคนที่พักอาศัยในโซนนั้น และคนต่างถิ่นที่เดินทางมาทำงานในโซนนั้นๆ และต้องมีจำนวนมากพอ ที่จะทำให้เกิดการหมุนเวียนของคนตลอดทั้งวัน และทุกวัน ทั้งยังต้องเป็นทำเลที่มีการเดินทางสะดวก ง่ายต่อการเข้า - ออก 

Community Mall, สร้างธุรกิจด้วย Community Mall , ธุรกิจคอมมูนิตี้มอลล์

ดูตัวอย่างจากโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่าง The Nine Center มีผู้เข้ามาใช้บริการโดยเฉลี่ย 12,000 คนต่อวัน และพื้นที่เช่าเต็ม 100% ส่วนหนึ่งเกิดจากทำเลที่ตั้งโครงการสามารถเข้า-ออกได้หลายทาง ทั้งทางพระราม 9 ถนนรามคำแหง ถนนพัฒนาการ ถนนศรีนครินทร์ 

2. Concept 
         Community Mall ต้องแตกต่างและมีความชัดเจน ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถดึงดูดให้คนเข้ามาเดิน และหากเปิดไปสักพัก แล้วเกิดมีศูนย์การค้าขนาดใหญ่ มาตั้งอยู่ในย่านเดียวกันจะยิ่งยากต่อการแข่งขัน เราดูตัวอย่างได้จากหลาย Community Mall ที่จะมีธีมของตัวเองเป็นหลัก 

Community Mall, สร้างธุรกิจด้วย Community Mall , ธุรกิจคอมมูนิตี้มอลล์

เช่น แนวคิดแบบ Nature park ที่เน้นความเป็นธรรมชาติผสมผสานกับการเป็นร้านค้า ,แนวคิดแบบ The Third Place ที่ให้ความรู้สึกเหมือนเดินจับจ่ายใช้สอยใน หมู่บ้านร้านค้า หรือการใช้แนวคิดแบบท่องเที่ยวต่างแดนให้คนที่เข้ามาเดินใน Community Mall เหมือนหลุดเข้ามาอยู่ในอีกประเทศหนึ่งเป็นต้น 

3. Attraction to people 
         นั้นคือแรงดึงดูดให้คนสนใจซึ่ง คอมมูนิตี้มอลล์ต้องมีแม่เหล็กสำคัญในการดึงดูดคนให้สนใจ 3 องค์ประกอบได้แก่ร้านอาหารและร้านเครื่องดื่ม ที่หลากหลาย มีความน่าสนใจ และถ้ามีร้านอาหาร – ร้านเครื่องดื่มที่เป็นแบรนด์ใหญ่ มาร่วมเปิดในโครงการ จะเป็น Key Magnet ดึงคนให้เข้ามามากขึ้น, บริการทางการเงิน และ ซูเปอร์มาร์เก็ต เพราะทั้ง 3 สิ่งนี้ ตอบโจทย์การใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนได้เป็นอย่างมาก 

Community Mall, สร้างธุรกิจด้วย Community Mall , ธุรกิจคอมมูนิตี้มอลล์

รวมถึงสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามนั้นคือจุดจอดรถเพราะส่วนใหญ่คอมมูนิตี้มอลล์จะเป็นโครงการบนพื้นที่ขนาดใหญ่ ควรจัดสรรพื้นที่ส่วนหนึ่งไว้สำหรับการทำลานจอดรถเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับคนที่มาใช้บริการได้รู้สึกดีและอยากมาใช้บริการที่คอมมูนิตี้มอลล์แห่งนี้เรื่อยๆ 

4. Completely new things 
         คือการเติมเต็มสิ่งใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมหรืออีเวนท์ ที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน โดยต้องมีทั้งกิจกรรมที่ตอบโจทย์คนที่อยู่โดยรอบโครงการ เพื่อสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ให้กับลูกค้ากลุ่มนี้ 

Community Mall, สร้างธุรกิจด้วย Community Mall , ธุรกิจคอมมูนิตี้มอลล์

เพราะคนส่วนใหญ่ที่เดิน คอมมูนิตี้มอลล์ คือ คนที่ใช้ชีวิตอยู่โดยรอบโครงการ เป็นคนเดิม กลุ่มเดิม แตกต่างจากศูนย์การค้า ที่มีทั้งลูกค้ากลุ่มเดิม และลูกค้าใหม่ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน และในบางช่วงเวลา อาจมีการจัดกิจกรรมตามกระแสบ้าง เพื่อดึงลูกค้านอกพื้นที่เข้ามารู้จัก และมีประสบการณ์ การจัดกิจกรรมต่อเนื่องใน คอมมูนิตี้มอลล์ จะทำให้ลูกค้าประจำกลับมาใช้บริการต่อเนื่อง 

         ไม่เกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย หรือจำเจ เช่น เทศกาลอาหาร เป็นกิจกรรมที่เข้ากับทุกกลุ่ม ทุกวัย หรือถ้าโดยรอบเป็นคอนโดมิเนียม ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ วัยทำงาน อาจจัดกิจกรรมตกแต่งสวนขนาดเล็ก เป็นต้น 

5. Have a good management system 
         หมายถึงต้องมีระบบการบริหารจัดการที่ดี และเข้าใจความต้องการของทั้งผู้ประกอบการ ที่เช่าพื้นที่เปิดร้านค้า และกลุ่มลูกค้า แม้ว่าคอมมูนิตี้มอลล์จะบูมมาตั้งแต่ประมาณ 5 - 6 ปีก่อนและในระยะหลังก็มีผุดขึ้นมาบ้างประปรายและส่วนใหญ่คอมมูนิตี้มอลล์ในยุคหลังจะเป็นส่วนหนึ่งของ Mixed-use Development ที่อยู่ในโครงการขนาดใหญ่ประกอบด้วย ที่อยู่อาศัย 

Community Mall, สร้างธุรกิจด้วย Community Mall , ธุรกิจคอมมูนิตี้มอลล์

         ไม่ว่าจะเป็นโครงการแนวราบ หรือแนวสูง – อาคารสำนักงาน – ค้าปลีก Community Mall ซึ่งเติมเต็มให้โครงการนั้นๆ มีความครบ สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งการมีระบบบริหารจัดการที่ดีก็จะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้เช่าพื้นที่ว่าสามารถอยู่ทำการค้าได้ยาวๆ ก็เป็นผลดีกับผู้ลงทุนทำคอมมูนิตี้มอลล์ที่จะมีฐานลูกค้าและฐานรายได้ที่แน่นอนเช่นกัน 

         การลงทุนในธุรกิจคอมมูนิตี้มอลล์นั้น ต้องใช้เงินปริมาณมากส่วนใหญ่เป็นการทำธุรกิจจากผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านอสังหาริมทรัพย์มาก่อนบ้างแล้ว แต่สำหรับคนที่ยังไม่มีประสบการณ์และอยากเดินในเส้นทางธุรกิจนี้อาจมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากปัจจัยหลายประการทางที่ดีที่สุดหากต้องการเดินหน้าทำธุรกิจจริงๆ ก็ควรมีที่ปรึกษาซึ่งเชี่ยวชาญจะช่วยทำให้เราทำธุรกิจนี้ได้ถูกต้องตามหลักการมากขึ้นด้วย 

ขอบคุณข้อมูลจาก: www.thaismescenter.com

Share