ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นด้านเทคโนโลยีอสังหาริมทรัพย์และเมือง

09 กรกฎาคม 2560

สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นด้านเทคโนโลยีอสังหาริมทรัพย์และเมือง

(PropertyTech & UrbanTech) ระหว่างสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สมาคมการผังเมืองไทย สมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูมิภาค 10 สมาคมฯ และบริษัทพัฒนาเมือง 8 องค์กร 
โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนาม
ในวันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2560
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

 

Share