Home / Event

โครงการอบรมระยะสั้น “ต่อยอดการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ . . .อาวุธสู่ความสำเร็จ”

  • กิจกรรมภายในสมาคมฯ

    08 กันยายน 2561 08:30 น. - 09 กันยายน 2561 16:00 น.

  • จำกัดจำนวน 50 ท่าน

ผ่านไปแล้วกับหลักสูตรอบรมระยะสั้น ภายใต้หัวข้อ “ต่อยอดการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อาวุธสู่ความสำเร็จ”

ระหว่างวันเสาร์ที่ 8 – วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 9.00-16.00 น.

ณ ห้องประชุมสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 17

 

โดยในวันแรก สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์จริง แบบรู้จริง เจาะลึกทุกเรื่องราว

ดังสโลแกน “รู้ก่อน สำเร็จก่อน” โดยในช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก คุณจรัญ เกษร กรรมการผู้จัดการ บริษัทในเครือ L.P.N Development Group

บรรยายในหัวข้อ “การปรับกลยุทธ์ทางการตลาดของ LPN

 

และในช่วงบ่าย ได้รับเกียรติจากคุณ สุรเชษฐ กองชีพ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยตลาด บจก. ไรส์แลนด์ (ประเทศไทย)

บรรยายในหัวข้อ "ทำไมผู้ประกอบการไทยถึงต้องให้ความสำคัญกับผู้ซื้อชาวจีน"

 

V

V

V

และในวันที่สองของการอบรม สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์จริง แบบรู้จริง เจาะลึกทุกเรื่องราว

โดยในช่วงเช้าได้รับเกียรติจากคุณธนพัฒน์ วงศ์ชินศรี กรรมการผู้จัดการ Penguin Digital Co.,Ltd.

บรรยายในหัวข้อ “Digital Marketing…การสร้างกลยุทธ์ดันยอดขายอสังหาฯ”

 

และในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจากคุณอัญชนา วัลลิภากร ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานบริหาร บจก. บาเนีย (ประเทศไทย)

บรรยายในหัวข้อ “Real Estate Big Data”

คุณสุมิตรา วงภักดี กรรมการผู้จัดการ บจก.เทอร่า มีเดีย แอนด์ คอนซัลติ้ง

บรรยายในหัวข้อ Powerful Brand Storytelling พลังที่ไม่ใช่แค่ตราสินค้า”

และในช่วงท้ายได้รับเกียรติจาก คุณไผท ผดุงถื่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บจก. บิลค์ วัน กรุ๊ป

บรรยายในหัวข้อ “Digital Transformation เปลี่ยนธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์”

 

>>>>> แล้วพบกับโครงการอบรมระยะสั้นในหัวข้อต่อไปเร็วๆ นี้ค่ะ