Home / Seminar

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 9/2561

  • กิจกรรมภายในสมาคมฯ

    08 พฤศจิกายน 2561 15:00 น. - 08 พฤศจิกายน 2561 16:30 น.

  • ณ ห้องประชุมสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 17 ห้อง 170/52

  • ไม่จำกัดจำนวน

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 9/2561

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 

เวลา 15.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 17 ห้อง 170/52