Home / Event

สัมภาษณ์รายการ "เปิดฟ้า ช่อง 5"

  • กิจกรรมภายในสมาคมฯ

    01 มีนาคม 2562 12:00 น. - 28 กุมภาพันธ์ 2562 11:00 น.

  • ไม่จำกัดจำนวน

คุณพรนริศ  ชวนไชยสิทธิ์  (นายกสมาคมฯ)

ให้สัมภาษณ์รายการ "เปิดฟ้า ช่อง 5"

ประเด็นเกี่ยวกับ มุมมองภาพรวมเศรษฐกิจปี 2562 ภาพรวมตลาดอสังหาฯ ครึ่งปีแรก

และแนวโน้มอสังหาฯ ครึ่งปีหลัง  ภาพรวมการเติบดตของตลาดที่อยู่อาศัยในต่างจังหวัด

มาตรการิสนเชื่อและดอกเบี้ย LTV ทำให้ตลาดอสังหาฯ เป็นอย่างไร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ภุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมสมาคมฯ อาคารโอเชี่ยนทาเวอร์ 1 ชั้น 17