ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

"หัวหิน" เปิดใช้ทางต่างระดับข้ามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 37 แก้รถติด

13 กรกฎาคม 2564

          กรมทางหลวงชนบท เปิดใช้ทางต่างระดับข้ามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 37 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 2.07 กิโลเมตร เพิ่มความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ แก้จราจรติดขัดบนถนนเพชรเกษม

         กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินโครงการก่อสร้างทางต่างระดับข้ามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 37 เชื่อมระหว่างทางหลวงชนบทสาย ปข.2052 กับ ทางหลวงชนบทสาย ปข.2057 อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เสร็จสมบูรณ์

         นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า ในปัจจุบันถนนเพชรเกษม อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีปริมาณการจราจรค่อนข้างมาก โดยเฉพาะรถบรรทุก

ทำให้การจราจรบริเวณสี่แยก (จุดตัดระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 37 กับทางหลวงชนบทสาย ปข.2057) ติดขัดและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ส่งผลให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

          ทั้งนี้เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนถนนเพชรเกษม บริเวณสี่แยก แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด ให้ประชาชนสามารถสัญจรและขนส่งสินค้าได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นรวมถึงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอดรับกับนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
กรมทางหลวงชนบท จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างทางต่างระดับข้ามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 37 เชื่อมระหว่างทางหลวงชนบทสาย ปข.2052 กับ สาย ปข.2057 อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบ คีรีขันธ์

          โดยได้ก่อสร้างสะพานข้ามฯ มีลักษณะเป็น 2 สะพานวางขนานกัน ขนาด 4 ช่องจราจร ไป-กลับ พร้อมก่อสร้างจุดกลับรถ ใต้สะพานก่อนถึงทางแยกทั้ง 2 ข้าง มีถนนต่อเชื่อมสะพาน ขนาด 4 ช่องจราจร โดยมีจุดกลับรถทั้ง 2 ข้าง ตลอดจนระบบระบายน้ำ เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง และสิ่งอำนวยความปลอดภัย รวมระยะทาง 2.071 กิโลเมตร ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรแล้ว

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : ฐานเศรษฐกิจ

https://www.thansettakij.com/property/487444?fbclid=IwAR2TBGLRgxLGbsSM43MIWTpvESS6kgytBJzMHqaVfm64KlJpuTRyiR-6j9A

Share