ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

แถลงข่าวการดำเนินโครงการจัดการขยะติดเชื้อ "ทิ้งถูก ผูกโบแดง โควิดไม่กระจาย"

05 พฤศจิกายน 2564

สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย โดย คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์  นายกสมาคมฯ  คุณอดิเรก แสงใสแก้ว  อุปนายกและเลขาธิการสมาคมฯ

ร่วมกับสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย และองค์กรภาคีเครือข่าย แถลงข่าวประกาศความร่วมมือ

 

โครงการ “ทิ้งถูก ผูกโบแดง โควิดไม่กระจาย”


ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่าหรือ โควิด-19 พฤติกรรมการใช้เครื่องป้องกัน ถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

อาทิเช่น หน้ากากอนามัย ถุงมือและชุดตรวจแอนติเจนเทสต์ คิท ทำให้เกิดขยะติดเชื้อในปริมาณสูงควบคู่ไปด้วย 


สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ร่วมกับสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยกรุงเทพฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (สธวท กรุงเทพฯ)

พร้อมด้วยองค์กรเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจและภาคสาธารณกุศล จึงได้จัดแถลงข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการจัดการขยะติดเชื้อ

"ทิ้งถูก ผูกโบแดง โควิดไม่กระจาย" เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักรู้ถึงอันตรายจากการแพร่กระจายของเชื้อโรค แนะนำวิธีการแยกขยะติดเชื้ออย่างถูกวิธี

ด้วยการแยกขยะติดเชื้อใส่ถุงผูกโบแดงให้เป็นสัญลักษณ์ 


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)

 

Share