ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 1/2565

05 พฤษภาคม 2565

คุณมีศักดิ์ ชุนหรักษ์โชติ  นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 1/2565

จัดโดย ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 

เวลา 13.30 น. Online Cisco Meeting Application

Share