ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

สัมมนา "สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย กรุงเทพฯ - ปริมณฑล" และ "สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ภาคตะวันออก (EEC)"

22 มิถุนายน 2565

คุณมีศักดิ์ ชุนหรักษ์โชติ นายกสมาคมฯ  ดร.วรพจน์ กันตพิพัฒน์ อุปนายกสมาคมฯ

คุณโชคชัย บรรลุทางธรรม  นายแพทย์สมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม  กรรมการบริหารสมาคมฯ 

คุณสุมิตรา วงภักดี  อนุกรรมการบริหารสมาคมฯ
 

เข้าร่วมสัมมนา "สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย กรุงเทพฯ - ปริมณฑล" และ

"สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ภาคตะวันออก (EEC)"

โดย ในงานสัมมนาดังกล่าว คุณเลิศมงคล วราเวณุชย์ เลขาธิการสมาคมฯ

เป็นผู้ดำเนินรายการในภาคเช้า


จัดโดย ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์


เมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 
เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้อง Eternity 
โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ (ซอยรางน้ำ)

 

Share