ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

ประชุมคณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ออกแบบ และก่อสร้าง ครั้งที่ 4-2/2565

22 กรกฎาคม 2565

คุณมีศักดิ์ ชุนหรักษ์โชติ (นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย)

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ออกแบบ และก่อสร้าง ครั้งที่ 4-2/2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30-15.30 น.

ผ่านระบบ VDO Conference Google Meet

Share