ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Property
  • News
  • Education
  • Tips

ข่าวอสังหาริมทรัพย์

อ่านข่าวเพิ่ม

งานมหกรรมบ้านและคอนโดฯ ครั้งที่ 37

ระหว่างวันที่ 5-8 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

คอนโดฯ ค้างสต๊อก 3 หมื่นยูนิต

     คอลลิเออร์สชี้ปลายไตรมาส 3 ดีเวลอปเปอร์โหม
เปิดตัวคอนโดมิเนียม บางรายใช้กลยุทธ์ลุยพร้อมกัน 3-4 โครง การ ขณะที่ในตลาดยังมีสินค้าเหลือขายไม่น้อยกว่า 3 หมื่นหน่วยทั่วกรุงเทพฯ-ปริมณฑล       ช่วงไตรมาสที่ 3 นี้มีโครงก

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 3/2560

คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์  นายกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 3/2560 จัดโดย ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เมื่อวันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเ

Our Members

แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : ชั้น 16 อาคารสิริภิญโญ 475 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 1168/109 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น 36 ถ.พระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

CelEngineer

Headoffice : 1858/13-14 5th Nation Tower, Bangna-Trad Rd., Bangna, Bangkok 10260, THAILAND.

อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 898 ชั้น 5 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Real Estate Library

>>> แผนการพัฒนาระบบรางในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล (สนข.)

ดาวน์โหลดข้อมูล

>>> การเปลี่ยนภาพเมือง และการลงทุน (คุณอนุชา กุลวิสุทธิ์)

ดาวน์โหลดข้อมูล

>>> Bangkok's New Landmark (คุณอลิวัสสา พัฒนถาบุตร)

ดาวน์โหลดข้อมูล

>>> Bangkok's New Landmark (คุณอิสระ บุญยัง)

ดาวน์โหลดข้อมูล

Re Estate Journal Vol. 88 October - December 2016

ดาวน์โหลดข้อมูล

เป้าหมายสมาคมฯ / พันธกิจ

1.ประสานงานและให้ความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อเสริมสร้างมาตรฐานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ

2.ขยานฐานและสร้างความสัมพันธ์ในหมู่สมาชิกเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์

3.ให้บริการวิชาการแก่มวลสมาชิก โดยใช้องค์ความรู้จากผู้มีประสบการณ์ และมีคุณูปการในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

4.พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อให้สมาชิกใช้ในการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ รวมถึงการเผยแพร่ต่อสมาชิกและสาธารณะชน