All Event

** รับจำนวนจำกัด ** อบรมหลักสูตรระยะสั้น "ต่อยอดการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์...อาวุธสู่ความสำเร็จ" ครั้งที่ 3 เรื่อง "การบริหารงานก่อสร้าง...ทำอย่างไรให้ได้คุณภาพ"

กิจกรรมภายในสมาคมฯ

13 ธันวาคม 2561 08:30 น.

ณ ห้องประชุมสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 17

เตรียมพบกับงานมหกรรมบ้านและคอนโดฯ ครั้งที่ 40 (21-24 มีนาคม พ.ศ. 2562) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

กิจกรรมสัมมนาจัดร่วมกับองค์กรอื่นๆ

00 - 543 00:00 น.

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

House Condo Show # 38

กิจกรรมสัมมนาจัดร่วมกับองค์กรอื่นๆ

15 มีนาคม 2561 10:00 น.

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ประชุมเตรียมการจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโดฯ#38 ครั้งที่ 1/2560

กิจกรรมสัมมนาจัดร่วมกับองค์กรอื่นๆ

15 มีนาคม 2561 10:00 น.

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

งานมหกรรมบ้านและคอนโดฯ ครั้งที่ 37

กิจกรรมสัมมนาจัดร่วมกับองค์กรอื่นๆ

05 ตุลาคม 2560 10:10 น.

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

งานมหกรรมบ้านและคอนโดฯ ครั้งที่ 37

กิจกรรมสัมมนาจัดร่วมกับองค์กรอื่นๆ

05 ตุลาคม 2560 10:00 น.

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์