ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

โครงการดูงานประเทศจีน ณ เมืองเฉินตู เสฉวน 

07 กุมภาพันธ์ 2567

โครงการดูงานประเทศจีน ณ เมืองเฉินตู เสฉวน 
21 -  26 พฤษภาคม 2567

สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ขอเชิญท่านสมาชิกผู้ประกอบการอสังหาฯ และผู้สนใจร่วมดูงานประเทศจีน คุ้มค่ากับธุรกิจ และเต็มอิ่มกับสถานที่ดูงาน
ตลอดโปรแกรม 6 วัน 5 คืน 

พักคู่ ท่านละ 69,000 บาท
พักเดี่ยว : เพิ่มอีกท่านละ 7,500 บาท

-  คุ้มค่ากับโอกาสจับคู่ธุรกิจแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านการลงทุนในธรุกิจอสังหาริมทรัพย์ (Business Matching) 

-  พบกับสมาชิกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ในประเทศจีนและบริษัทอสังหาริมทรัพย์ RUIXIN  

-  เยี่ยมชมโรงงานผลิตรถไฟฟ้าฉางอาน ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุด /ธุรกิจรถไฟฟ้าสีเขียว

-  เยี่ยมชมงาน International Horticultural Exposition 2024 และหมู่บ้านนักกีฬา 

-  เยี่ยมชมสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์เพื่อสักการะขอพรเสริมความเป็นสิริมงคล 

-  ช้อปปิ้งละลายทรัพย์ที่ตลาดหงหยาต้ง (Hougyadong)

 

** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณภาริณี 084 360 0438 **

รายละเอียดโปรแกรม >>>  https://drive.google.com/file/d/1Ey31AswLS4D8D6Xi9L1ZCGtOE-nlWUig/view?usp=drive_link

ลงชื่อร่วมทริป >>  https://forms.gle/62qLf7mJn43dzmMBA

(>) เพื่อเป็นการสำรองตั๋วเดินทางและโรงแรม โปรดตอบรับ พร้อมชำระเงินมัดจำนวน 15,000 บาท 
(*) ภายในวันที่ 12 ก.พ. 67 (*)

Share