ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

ประมวลภาพงานสัมมนา "อสังหาริมทรัพย์...ปัจจัย - โอกาส - ความหวัง..ของเศรษฐกิจไทย"

08 มีนาคม 2567

คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

คุณเลิศมงคล  วราเวณุชย์ ดร.วรพจน์ กันติพิพัฒน์  อุปนายกและเลขาธิการ สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

คุณโชคชัย บรรลุทางธรรม  อุปนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย  พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ  

เข้าร่วมสัมมนา "อสังหาริมทรัพย์...ปัจจัย - โอกาส - ความหวัง..ของเศรษฐกิจไทย" จัดโดยสมาคมอสังหาริมทรัพย์ชลบุรี
เวลา 13:00 - 17:30 น.
ณ ห้องสเปซบอลรูม1-2 
โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สเปซ พัทยา

#สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
#สมาคมแห่งภูมิปัญญา

 

Share