ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

ดูงานโครงการ  CHIEFTAIN by Patta  โครงการบ้านเดี่ยว Luxury สไตล์ Art Deco 

08 มีนาคม 2567

New Event : 8.3.2567

สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย โดยคุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมฯ

พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมดูงานโครงการ  CHIEFTAIN by Patta 
โครงการบ้านเดี่ยว Luxury สไตล์ Art Deco 
โดยได้รับเกียรติจากคุณณัฐนนท์ ศรีสมบูรณ์
กรรมการผู้จัดการ
บจ. ภัททา ดีเวลลอปเม้นท์
ต้อนรับคณะกรรมการอย่างอบอุ่น 

 

Share