ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

Property Hack 2024

01 เมษายน 2567

Property Hack 2024 

** ขอบคุณทุกๆ ข้อมูลจากวิทยากรทุกท่าน
ปี 2024 นี้ 

*  ไม่ง่ายลำบากหน่อยเพราะมีความเสี่ยงเรื่องหนี้ครัวเรือนสูง แต่นั่นคือ สัญญาของธนาคารกำลังจะผ่อนปรนอัตราดอกเบี้ย และมีโอกาสที่จะปรับมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยผู้บริโภคมากขึ้น รวมทั้งเห็นสัญญาณบวกที่ดีกว่าปีที่แล้วหลายจุด 

*  การพัฒนาโครงการต้อง Customer Centric ทำวิจัยต่อเนื่องพัฒนาสินค้าและบริการตลอดเวลา ฟังเสียงหัวใจลูกค้าให้มากที่สุด & Find your strength คือเราไม่ได้เก่งทุกอย่างทำสิ่งที่เราเก่ง และชำนาญที่สุดก่อน

*  Sustainability & Wellbeing คือแนวโน้มที่ผู้บริโภคต้องการ*

*  หน้าที่ของรัฐที่ทำได้ทันทีคือกระตุ้นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานจะได้สร้างงาน สร้างโอกาส ใหม่ๆให้เกิดขึ้นในพื้นที่ทั่วไทย

*  เมืองท่องเที่ยว ภูเก็ต ไม่ได้โตแบบฟองสบู่ แต่คือ คนต่างชาติอยากมาอยู่จริงๆไม่ใช่แค่เทรนด์ การจ้างงานในภูเก็ต ภาคบริการตอนนี้ขาดแคลนแรงงาน ค่าจ้างจึงสูง เติบโตมา 6 เดือนแล้วจริงกู้ธนาคารได้จ้า **

*  ภาคอุตสาหกรรมฯ ประเทศไทยเราได้ประโยชน์จาก "เศรษฐกิจโลกแบ่งขั้ว" เพราะทั้งคนจีน และอเมริกา ล้วนขยายมาตั้งที่
ภาคอาคารสำนักงาน Flexible work space คือทางเลือกของความไม่แน่นอนในการดำเนินธุรกิจ คือการกระจายความเสี่ยงของบริษัททั้งเกิดใหม่ และขยายการลงทุน 

*  การสร้าง Ecosystem ของวงการอสังหาฯเป็นสิ่งสำคัญ เราต้องหาพันธมิตร เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ไม่ใช่มุ่งแต่จะเป็นอันดับ 1 อย่างเดียว

#สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

#สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์นนทบุรี

#TeraaBKK

Share