ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

ประชุมหารือผลกระทบต่อนโยบายค่าจ้างขั้นต่ำ

03 พฤษภาคม 2567

คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์

นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

เข้าร่วมประชุมหารือผลกระทบต่อนโยบายค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาททั่วประเทศ

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567

เวลา 13.30 น.

ผ่านระบบ zoom meeting

โดยมี ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุม

เพื่อรับฟังผลกระทบและข้อเสนอแนะสำหรับนำเสนอภาครัฐบาลต่อไป

 

#สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

#สมาคมแห่งภูมิปัญญา

 

Share