ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

สรุปสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ประเภทอาคารชุดทั่วประเทศ ปี 2566

07 พฤษภาคม 2567

สรุปสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ประเภทอาคารชุดทั่วประเทศ ปี 2566

ลงทุนคอนโดปีนี้ดีหรือไม่ มีความเสี่ยงที่จะต้องระมัดระวังมากน้อยแค่ไหน วิเคราะห์แนวโน้มได้จากสถานการณ์ตลาดคอนโดตลอดทั้งปี 2566 เพื่อให้ได้แผนการลงทุน แผนการประกอบธุรกิจอสังหาฯ ที่มีโอ
.

ในขณะที่คอนโดในระดับราคา 2.01 - 3.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นระดับราคาที่น่าจะขายดี จากมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ แต่กลับมีมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ลดลงมาก โดยมีมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ทั้งสิ้นเพียง 55,998 ล้านบาท หรือลดลงถึง -11.2% (YoY)
.

จะเห็นได้ว่าระดับราคาคอนโดที่มีการเติบโตดีนั้น อยู่ในกลุ่มลูกค้ากำลังซื้อสูง ในขณะที่คอนโดราคาระดับปานกลางที่น่าจะขายง่ายขายคล่องกลับมีการเติบโตที่ชะลอตัว ซึ่งนี่อาจเป็นสัญญาณที่ทำให้นักลงทุนอสังหาฯ และผู้ประกอบการผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเมินได้ว่า ควรที่จะวางแผนการลงทุนและการทำธุรกิจอย่างไรเพื่อให้มีความเสี่ยงน้อยมากที่สุดในปีนี้ และปีต่อๆ ไป
.

 

อ่านข้อมูลบทวิเคราะห์ สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ฉบับเต็ม ได้ที่  https://bit.ly/3PXpb6m

ขอบคุณข้อมูลจาก : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
#สรุปสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย #ตลาดที่อยู่อาศัยอาคารชุด #ตลาดคอนโดปี66 #ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ #REIC

Share