ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

ประชุมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฯ

15 พฤษภาคม 2567

New Event : 15.5.2567

.

คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ (นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย)

คุณโชคชัย บรรลุทางธรรม อุปนายกสมาคมฯ พร้อมด้วย

คุณมีศักดิ์ ชุนหรักษ์โชติ กรรมการบริหารสมาคมฯ

.

เข้าร่วมประชุมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์

และการเตรียมการเพื่อรองรับการดำเนินการยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลก

.

เมื่อวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น.

ณ กรมที่ดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรดิ 80 พรรษา ถ.แจ้งวัฒนะ

.

 

#สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

#สมาคมแห่งภูมิปัญญา

Share