ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

เข้าพบท่านอธิบดีกรมที่ดิน

07 มิถุนายน 2567

New Event : 7.6.67

คุณโชคชัย บรรลุทางธรรม

อุปนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

.

พร้อมด้วยผู้แทนจาก 6 หน่วยงาน ประกอบด้วย คณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ออกแบบ และก่อสร้าง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร สมาคมอาคารชุดไทย สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

.

เข้าพบคุณพรพจน์ เพ็ญพาส

อธิบดีกรมที่ดิน

.

เพื่อหารือเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ไทย และการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ และการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาคารชุด

.

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567

เวลา 13.00 น.

ณ ห้องรับรอง ชั้น 6

กรมที่ดิน ศูนย์ราชการฯ ถ.แจ้งวัฒนะ

.

#สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

#สมาคมแห่งภูมิปัญญา

 

Share