ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการศูนย์ข้อมูลฯ ครั้งที่ 2/2567

11 มิถุนายน 2567

New : 10.6.67

.

คุณอดิเรก แสงใสแก้ว

อุปนายกและเลขาธิการสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

.

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ครั้งที่ 2/2567

.

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567

เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมเกล็ดดาว ชั้น 3

อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

(สำนักงานใหญ่) ถ.พระราม 9

 

 

 

#สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

#สมาคมแห่งภูมิปัญญา

#@trea

Share