ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

REIC 1/2567

04 กรกฎาคม 2567

New Event : 4.7.67
.

คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์
(นายสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย)

.
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 1/2567
วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567
เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคาร 1 (ธอส.)
.

#สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
#สมาคมแห่งภูมิปัญญา
#@trea

Share