ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

“พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไทย ให้ก้าวไกลและยั่งยืน”

10 กรกฎาคม 2567

New Event : 10.7.67

คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์

(นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย)

.

ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายงานเสวนา เรื่อง “พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไทย ให้ก้าวไกลและยั่งยืน”

.

หัวข้อ “อนาคตอสังหาฯ มุ่งสู่ความยั่งยืน”

เมื่อวันพุธที่ 10 กค. 67

09.00-12.00 น.

ณ ห้อง The Synergy Hall Energy Complex

.

#สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

#สมาคมแห่งภูมิปัญญา

 

 

Share