ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

Riei nursing home Ladprao

19 มิถุนายน 2560

Riei nursing home Ladprao พร้อมเปิดให้บริการ 1 พฤศจิกายน นี้

การให้เกียรติผู้ป่วยสภาวะต่างๆ 
"การดูแลผู้สูงอายุ แบบญี่ปุ่น"
ดูแลอย่างใกล้ชิดและอบอุ่น ให้ผู้ป่วยรู้สึกมีชีวิตชีวา

Riei nursing home Ladprao, การดูแลผู้สูงอายุ แบบญี่ปุ่น, การดูแลผู้สูงอายุ, nursing home

5 เหตุผลที่ควรเลือกใช้บริการ
         1. ดูแลและช่วยเหลือผู้ป่วยสภาะวะต่างๆ 
         2. การให้เกียรติต่อบุคคล (การให้เกียรติต่อผู้ป่วย การดูแลที่ให้ความรู้สึกเป็นอิสระ)
         3. ทีมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (การให้ข้อมูลผู้ป่วย การประสานงานซึ่งกันและกัน)
         4. การดูแลด้านสุขลักษณะ (ด้านอาหารแะความสะอาด)
         5. ความลเอียดอ่อนในการดูแลผู้ป่วย 

Riei nursing home Ladprao, การดูแลผู้สูงอายุ แบบญี่ปุ่น, การดูแลผู้สูงอายุ, nursing home

สิ่งอำนวยความสะดวก
         1. ห้องรับประทานอาหาร สำหรับผู้สูงอายุที่สามารถเคลื่อนไหวช่วยเหลือตัวเองได้ กรณีญาติมาเยี่ยมในช่วงเวลาที่ผู้สูงอายุรับประทานอาหาร ก็สามารถร่วมรับประทานอาหารกับผู้สูงอายุได้
         2. บริการ Car Service ระบบการรับ–ส่ง ผู้สูงอายุที่สนใจบริการ Day Care หรือ พาผู้สูงอายุไปสถานที่ต่างๆ ตามกิจกรรมของทาง Nursing Home
         3. ห้องนั่งเล่น ห้องพักผ่อน ห้องทำกิจกรรมต่างๆ สำหรับผู้สูงอายุ
         4. เทคโนโลยีที่ทันสมัยจาก Panasonic ที่นั่งอาบน้ำมีระบบพ่นน้ำได้หลายทิศทาง สะดวกต่อผู้สูงอายุ
         5. ห้องรับรองลูกค้า ญาติหรือครอบครัวที่จะมาติดต่อกับผู้สูงอายุที่พักอยู่ที่ Riei Nursing Home

Riei nursing home Ladprao, การดูแลผู้สูงอายุ แบบญี่ปุ่น, การดูแลผู้สูงอายุ, nursing home

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: www.riei-thai.com

Share