Home / Seminar

เสวนา การพัฒนาที่อยู่เพื่อความสุขแบบ...เท่าเทียม Soul of Klongtoey "Klong Toey Site Visit"

  • กิจกรรมสัมมนาจัดร่วมกับองค์กรอื่นๆ

    04 มีนาคม 2561 09:00 น. - 04 มีนาคม 2561 12:00 น.

  • จำกัดจำนวน 10 ท่าน

PR

Smart City และบริษัทพัฒนาเมือง (และแนวทางการพัฒนาย่านคลองเตย)

ยุทธศาสต์การพัฒนาเมืองและที่อยู่อาศัยแบบไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (และทนวทางการพัฒนาย่านคลองเตย)

หัวข้อ : Klong Toey Site Visit

ในวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น.

ณ ห้อง 211 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

สำหรับสมาชิกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย  ได้รับสิทธิ์เ้ข้าเสวนาฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 10 ที่นั่ง

ท่านสมาชิก สามารถส่งแบบตอบรับ สำรองที่นั่งได้ที่ E-Mail : pron_2076@hotmail.com

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-218-4359

 

*** รับจำนวนจำกัด : มาก่อนได้รับสิทธิ์ก่อน***