Home / Seminar

อบรมหลักสูตร ครั้งที่ 4 The Digital Age of Marketing การตลาด 5.0 เพื่อธุรกิจอสังหาฯ

  • กิจกรรมภายในสมาคมฯ

    20 มิถุนายน 2562 08:30 น. - 21 มิถุนายน 2562 16:30 น.

  • ณ ห้องประชุมสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1

  • จำกัดจำนวน 35 ท่าน

เรียน  ท่านสมาชิกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ต่อยอดการพัฒนาอสังหาฯ ..อาวุธสู่ความสำเร็จ” ครั้งที่ 1-3 

สมาคมฯ  กำหนดจัดอบรมหัวข้อดังกล่าว เป็นครั้งที่ 4 เรื่อง "The Digital Age of Marketing การตลาด 5.0 เพื่อธุรกิจอสังหาฯ"

ในวันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย  

 

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมอบรมในวันดังกล่าว โดยขอมอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่เคยเข้าร่วมอบรมในครั้งที่ 1-3

เพียงจองเข้าร่วมอบรมครั้งที่ 4 จะได้รับส่วนลดจากราคาปกติ 
คงเหลือท่านละ 10,000 บาท 

จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  
รายละเอียดตามเอกสารประชาสัมพันธ์แนบท้ายนี้   

ขอแสดงความนับถือ
(สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย)
T. (02) 258 6560-62 , 092-486-2992 , 084-360-0438 , 084-360-0439
F. (02) 258 6563 E-Mail : trea@thairealestate.org