Home / Event

ทัศนศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 24 กันยายน - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562

  • กิจกรรมภายในสมาคมฯ

    00 - 543 00:00 น. - 00 - 543 00:00 น.

  • จำกัดจำนวน 40 ท่าน

เนื่องด้วยสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย  ได้กำหนดจัดโครงการทัศนศึกษาดูงาน

"TREA TOUR 2019 (AGING CENTER & SMART CITY)  ณ ประเทศญี่ปุ่น

ระหว่างวันที่ 24 กันยายน - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ขอเรียนเชิญทุกท่านพบกับความมหัศจรรย์ทางด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

พร้อมเยี่ยมชมสถานที่สำคัญของประเทศญี่ปุ่น  

**กำหนดกลุ่มเป้าหมาย  เพียง 40 ท่าน เท่านั้น  (1 รถบัส) 

จองก่อนได้รับสิทธิ์ก่อน  โดยมีโปรแกรมสรุป ดังนี้

 

✔ดูงาน HCR อุปกรณ์ผู้สูงอายุ
✔เยี่ยมชม Panasonic Center
✔ดูงานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ Fujisawa และ Wakatake no Mori 
✔ดูงาน Yokohama และ Toyota Smart City
✔เยี่ยมชมโรงงานผลิตเบียร์ Santory 
✔Toyota Museum
✔แวะเก็บผลไม้สดๆจากสวน
✔แวะเที่ยวปราสาท Nagoya
✔เข้าชมเกาะไข่มุก Mikimoto (สุภาพสตรีโดนละลายทรัพย์แน่ๆ)
✔สุดยอดอาหารดังของญี่ปุ่น Ramen museum, Rokkasen,
   อาหารทะเลสดๆและหอยเป่าฮื่อในจังหวัดอิเสะ
✔โตเกียวพักใจกลาง Ginza & ต่างจังหวัดพักโรงแรม Onsen 2 คืน
✔ละลายทรัพย์ก่อนกลับบ้านที่ outlet mall ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในการนี้  สมาคมฯ  จึงขอความกรุณาทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมทริปดังกล่าว  โปรดกรอกข้อมูลใบแบบตอบรับ 

และโปรดส่งกลับมายังสมาคมฯ ทางโทรสาร (02) 258 6563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

โทรศัพท์. (02) 258 6560-62 , 084-360-0438 , 084-360-0439 , 092-486-2992

หรือทาง E-Mail : parinee@thairealestate.org , trea@thairealestate.org  ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

 

ขอแสดงความนับถือ

(สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย)