Home / Seminar

สัมมนา "วิเคราะห์ตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ-ปริมณฑล และภาคกลาง"

  • กิจกรรมสัมมนาจัดร่วมกับองค์กรอื่นๆ

    00 - 543 00:00 น. - 00 - 543 00:00 น.

  • ไม่จำกัดจำนวน

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ฟรี !!! กับ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ 
เพื่อฟัง "สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยครึ่งหลัง ปี 2562 และทิศทางปี 2563" 
ท่านจะได้ฟังข้อมูลถึง 26 จังหวัด จากฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากที่สุดในประเทศ 
และร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับทีมงานวิเคราะห์ของศูนย์ข้อมูล ผ่าน ZOOM นะครับ 
- วิเคราะห์ตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ-ปริมณฑล และภาคกลาง 
ในวันพุธที่  27 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30-15.30 น.
** สมาคมฯ จะส่งลิงค์ให้ก่อนเริ่มสัมมนาฯ คะ **

- วิเคราะห์ตลาดที่อยู่อาศัย 3 จังหวัด EEC ในวันที่ 4 มิถุนายน 2563
- วิเคราะห์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคเหนือ (เชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก ตาก) ในวันที่ 9 มิถุนายน 2563
- วิเคราะห์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อุดรธานี อุบลราชธานี ขอนแก่น นครราชสีมา มหาสารคาม) ในวันที่ 10 มิถุนายน 2563
- วิเคราะห์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคใต้ (สงขลา ภูเก็ต นครศรีธรรมราช สุราษฏร์ธานี หัวหิน-ชะอำ ) ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563

มีจำนวนสิทธิ์เข้าเชื่อมผ่านระบบ ZOOM จำกัด สนใจลงทะเบียนโดยด่วนได้ที่
http://webinar.reic.or.th/

ขอแสดงความนับถือ
(สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย)