ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

PDPA

06 มิถุนายน 2565

สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ตระหนักถึงความปลอดภัยของ

“ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับท่าน”       

(รวมเรียกว่า “ข้อมูล”) เป็นสิ่งสำคัญ และเพื่อให้ท่านได้มั่นใจว่าสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

มีความมุ่งมั่นที่จะให้ความคุ้มครอง และดำเนินการด้วยความรับผิดชอบ ต่อการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย

และโอนข้อมูลของท่านตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด 

เพื่อให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)

 

หากท่านมีข้อสงสัยหรือคำขอใดๆ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ของสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยได้ที่
trea@thairealestate.org


อ้างถึงพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/069/T_0052.PDF

Share