ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

"Business Opportunity Forum"

25 กรกฎาคม 2565

คุณมีศักดิ์ ชุนหรักษ์โชติ  (นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย)  คุณอดิเรก แสงใสแก้ว  (อุปนายกสมาคมฯ)

พร้อมด้วย สมาชิกสมาคมฯ  เข้าร่วมประชุมสร้างโอกาศในธุรกิจที่อยู่อาศัย "Business Opportunity Forum"

เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ด้านการตลาด รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัย

จัดโดย  ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น.

ณ ห้อง Eternity โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ (ซอยรางน้ำ)

Share