อบรมหลักสูตรระยะสั้น "ต่อยอดการพัฒนาอสังหาฯ ปรับกลยุทธ์...สู้วิกฤตปี 2021"

  29 October - 31 October 2020

  09:00 - 17:00 น.

  โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ เทอมินอล 21

อบรมหลักสูตรระยะสั้น "ต่อยอดการพัฒนาอสังหาฯ ปรับกลยุทธ์...สู้วิกฤตปี 2021"

เรียน  ท่านสมาชิกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

 

เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น "ต่อยอดการพัฒนาอสังหาฯ รับปลยุทธ์...สู้วิกฤต ปี 2021"

ระหว่าวันที่ 29-31 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00-17.00 น.

ณ ห้องอโศก 2 โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ เทอมินอล 21

 

อัตราค่าลงทะเบียน  (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

**  สมาชิกสมาคมฯ  ท่านละ  28,000  บาท

**  บุคคลทั่วไป  ท่านละ 30,000  บาท

 

พิเศษ !!!!  สำหรับผู้จองและชำระเงินภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2563 จะได้รับ ส่วนลดท่านละ 3,000  บาท

 

 

 

 

สถานที่จัดสัมมนา : โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ เทอมินอล 21