เลื่อน !!!!!! หลักสูตรอบรม Sharphening Strategy With Data ลับคม กลยุทธ์ ด้วยข้อมูล

  29 April - 30 April 2021

  09:30 - 16:30 น.

  ณ ห้องประชุมสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 17

เลื่อน !!!!!! หลักสูตรอบรม Sharphening Strategy With Data ลับคม กลยุทธ์ ด้วยข้อมูล

ทั้งนี้  สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมหัวข้อดังกล่าว ยังสามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งไว้ก่อนได้ 

 

 

สถานที่จัดสัมมนา : ณ ห้องประชุมสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 17