สัมมนา “สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย กรุงเทพฯ-ปริมณฑล และภาคกลาง”

  19 May - 19 May 2021

  09:00 - 16:30 น.

  Facebook Live

สัมมนา “สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย กรุงเทพฯ-ปริมณฑล และภาคกลาง”

สัมมนา “สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย กรุงเทพฯ-ปริมณฑล และภาคกลาง”
จัดโดย REIC ในวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 
เวลา 09.00-16.30 น.   ผ่านทาง Facebook live

** ถ่ายทอดสดผ่าน FB live (กลุ่มปิด) **

สถานที่จัดสัมมนา : Facebook Live