Breaking News

ผังเมืองกทม. ขีดแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายใหม่บูมทำเลทอง

ผังเมืองกทม. ขีดแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายใหม่บูมทำเลทอง ขณะการวิเคราะห์ของ “พร็อพเพอร์ตี้ ดีเอ็นเอ”  บริษัทวิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย์ ที่ระบุว่า  ในร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4) มีประเด็นที่น่าสนใจ คือเรื่องของโครงการคมน